top of page

Betingelser

BOOKNING AF STAND

Du kan booke din stand via Info@baeredygtigeboern.dk eller via vores profiler på Instagram og facebook.

Bookingen er først gældende når betalingen for standlejen er gennemført.

 

BETALING AF STANDLEJE

Betaling skal ske forud og senest 3 dage efter modtagelse af faktura. Betalingen kan ske via bankoverførsel 5071 0001380761, Mobile Pay 811551 eller i butikken med dankort eller kontant.

FORTRYDELSESRET

Når du har booket en stand hos Bæredygtige Børn, har du 14 dages fuld fortrydelsesret. Fortryder du din bookning, skal du møde op i butikken, og her vil du kunne få dine penge tilbage. Dette skal gøres inden 14 dage fra din booking er foretaget. Dvs. Hvis din lejeperiode starter indenfor 14 dage fra bookingen, bekræfter du hermed, at du afskriver dig dine 14 dages fortrydelsesret.

 

PRISER

Alle priser er angivet på vores hjemmeside, og ellers ser vi dig gerne i butikken hvor vi nemt kan forklare alle priser og regler.

Bæredygtige Børn forbeholder sig retten til at regulere priser på lejen.

 

 

UDBETALING AF DIT SALG

Bæredygtige Børn udbetaler 80% af det samlede salg, til dig.

Bæredygtige Børn sætter dit tilgodehavende til udbetaling hver anden onsdag og de lander på din konto den efterfølgende fredag.

Hvis udbetalingsdagen skulle falde på en helligdag vil tilgodehavende blive udbetalt næst kommende hverdag.

 

ØVRIGT

Solgte varer er købt som beset og kan ikke byttes, returneres eller reklameres over.

Bæredygtige Børn forbeholder sig retten til at regulere åbningstider og lukkedage.

Vi forbeholder os retten til at afvise kunder/varer.

 

 

LEJEPERIODEN

 

OPSTART

Standen SKAL være sat op senest 1 time inden lukketid den dag lejeperioden starter.

Dagen efter lejeperioden er startet, har Bæredygtige Børn lov til, uden refusion af standleje, at leje standen ud til anden side, hvis du ikke er dukket op.

Alle varer/genstande skal placeres på reolen, sætter man ting på gulvet vil disse blive fjernet

Alle varer skal være i pæn salgbar stand. Der må ikke sælges ødelagte eller meget slidte ting. Vi forventer også, at ALT tøj er nyvasket. Vi tillader os at fjerne ting, som ikke lever op til denne standard.

 

VARESIKRING

Vi tilbyder et ubegrænset antal alarmer til varer fra 100kr. og op.

Lokalet er videoovervåget og personalet er almindelig overvågen over for butikstyveri.

Bæredygtige Børn kan ikke stilles til ansvar for stjålne, mistede eller ødelagte varer, og vi er ej heller erstatningspligtig ved brand-, røg- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri henviser vi til din egen indboforsikring. Kontakt venligst dit eget forsikringsselskab med henblik på at sikre at din forsikring dækker foranstående skader o. lign.

 

EJENDOMSRET OG BETINGELSER

Du er som sælger ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret, herunder ret til at sælge varerne på standen, og du indestår herfor.

Det er ikke tilladt at sælge kopivarer, sikkerhedskompromitterende varer, tobak, alkohol, fødevarer, våben, fyrværkeri, pornografisk materiale eller andet, som personalet måtte finde upassende.

Du må ikke lægge visitkort eller anden form markedsføring på din stand. Overtrædelse vil medføre bortskaffelse af disse varer/effekter uden varsel.

Tøjet SKAL være rent og pænt og ligeledes uden betydelige huller/pletter. Har tøjet huller/pletter - men uden større betydning, SKAL dette fremgå tydeligt på varen eller prisskiltet. Vurderer Bæredygtige Børn at varen ikke lever op til butikkens krav, forbeholdes retten til at sælge med rabat som bestemmes af personalet. Vi er også i vores gode ret til at fjerne varen fra standen - det er dog stadig standlejerens ejendel og standlejeren vil få varen med hjem.

Personalet har ret til at afvise eller bortskaffe varer, som vurderes skadelige for butikkens standard, som f.eks. beskidte, ildelugtende eller uhygiejniske varer.

 

ORDEN OG GENOPFYLDNING

Din stand = DIT ansvar. Du er velkommen til at fylde op med flere varer så tit du øsnker i din lejeperiode. Har du ikke flere prismærker, kan disse tilkøbes for 10 kr./ark (65 stk./ark). Har du ikke selv tid til at holde din stand pæn og ryddelig, har du mulighed for at tilkøbe denne service - dette koster 30kr./uge.

Det er vigtigt, at du selv sørger for, at alle varer er mærket korrekt med vores stregkoder og påskrevet pris.

Alt tøj skal hænges i størrelsesorden.

Det skal være synligt skiltet på standen hvilke størrelser der sælges samt om det er til dreng/pige eller begge.

 

PRIS OG UDSALG

Ønsker du at ændre en pris på en vare undervejs, skal der påsættes et nyt prismærke på varen. Overstregede prismærker er ugyldige og kan ikke bruges, disse varer sælges ikke.

Vil du holde udsalg på din stand, skal du blot informere personalet herom, så det kan registreres i vores systemet. Du bestemmer selv hvilken procentsats du ønsker at tilbyde på standen, vi har dog kun skilte til 25, 50%

 

VARER UDEN PRISMÆRKE

Hvis en vare findes uden prismærke vil den blive placeret på en bestemt stand, så husk at tjekke denne om der kunne være kommet noget på fra din stand. Alle vare der har været på denne stand i over en måned vil blive solgt og overskuddet vil blive doneret til et formål bestemt af Bæredygtige Børn.

 

 

LEJEPERIODENS OPHØR

 

AFSLUTNING

Din stand skal være tømt senest en time inden lukketid på lejeperiodens sidste dag.

Du er selv ansvarlig for at tømme standen, medmindre du har købt en nedpakningsløsning som koster 100kr. når det er aftalt på forhånd.

Er standen ikke tømt til tiden, vil Bæredygtige Børn pakke varerne ned, og tage et gebyr på 200kr. Det koster 30 kr. pr. påbegyndt dag, når Bæredygtige Børn opbevarer dine varer. Varerne vil blive opbevaret i 14 dage, hvorefter vi bortskaffer varerne.

Det er vigtigt, at alle prismærker bliver siddende på varerne, når standen tømmes, da varer uden prismærker ikke må tages ud af butikken. Personalet har ret til at kontrollere varerne.

 

UDBETALING AF TILGODEHAVENDE

Bæredygtige Børn udbetaler din fortjeneste fratrukket 20% i kommission efter lejeperiodens afslutning.

Bæredygtige Børn Udbetaler tilgodehavenderne hver fredag i ulige uger.

Falder denne fredag på en helligdag, vil udbetalingen ske første kommende hverdag.

Udbetaling sker via bankoverførsel til dit konto- og registreringsnummer.

Husk at informere butikken om ændring af konto nummer da dette vil medfører et gebyr på 30 kr ved fejloverførsel.

About: Inner_about
bottom of page